backahastar.se © 2007-2009 • Privacy Policy • Terms of Use

Nytt

• Inackordering »
Vi erbjuder inackorderingsmöjlighter för din häst, i box eller i lösdrift.

• Kalender »
Här får du enkelt en översikt över vad som händer i företaget just nu.

 

• Tjänster » 
Behöver du mätintyg, hästpass eller chipmärkning till din häst? 

 


Bäckahästar

 

 ... är arbetsnamnet på företaget. Företaget "tvångsstartades" då grannens häst sökte stallplats. Därefter har inriktningen på verksamheten utökats i takt med att Malins kompetens byggts på.

 

 

 

 

Foto: Lisa Mörtberg

 

Företaget Bäckahästar

-presentation

 

Erbjuder uppstallning för alla typer av hästar och ponnyer.

Vi har 12 platser för uthyrning, och 3 ha hagmark. I omgivningarna finner man ordentliga rid- och körvägar.

Möjlighet finns att få tillgång till ridplan samt rundkorall.

 

Vi anser att man vid hästhållning ska ta hänsyn till varje individ, och därför vill vi erbjuda uppstallning inomhus eller i lösdriftshagar med ligghall. Sommartid finns ytterligare 15 ha betesmark att tillgå, för den som söker tillfälligt bete åt sin häst.

Lösdriften kan vara ett utmärkt alternativ för unghästar då de ges möjlighet att gå i flock med andra unghästar och därmed får en bra start i livet. Även konvalescenter kan ha stor nytta av att vara i lösdrift.

 

Kurser och undervisning inom de flesta discipliner hålls regelbundet för duktiga och erfarna tränare.  Företaget kan erbjuda alla de vanligaste fodersorterna från lokala leverantörer.

 

Hästsportutrustning finns för utprovning och försäljning.

 

Våra kunder bör i första hand ha samma synsätt på hästen som vi inom företaget, då vi förespråkar att hästen ska ha en så naturlig tillvaro som möjligt.

Dessutom anser vi att det är viktigt att förebygga skador och ohälsa hos såväl häst som ryttare, och kan erbjuda tjänster i friskvård för båda - i samarbete med välutbildade och kunniga människor.

 

Våra närmaste konkurrenter erbjuder inte samma breda service som vi, och naturligtvis har vi stora möjligheter att vidareutveckla våra tjänster i framtiden.

 

                                      ¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨

 

 

Namnet " Bäckahästar" då?

 

Eftersom vi bor i byn Hökbäck, (utanför Lit) ville vi ju gärna anknyta till platsen för verksamheten. Och att det hade med hästar att göra. Då mytologi och fantasi är spännande och roligt blev det med tiden så att Bäckahästar fick symbolisera vårat företagande.

 

 

 

Bäckahästen var i nordisk mytologi och skånsk folktro bäckens ande eller Näcken i hästskepnad.

Man sa att bäckahästen var ett lömskt rovdjur som lurade barnen att rida på dess rygg för att sedan dra ned dem i vattnet. Barnen tycker att hästen är så fin att de vill rida på den. Det spelade ingen roll hur många barn det fanns, hästens rygg blev bara längre ju fler barn som satte sig på den. Om man vill hindra en bäckahäst att dränka barnen skall man kasta en bit stål mellan hästen och vattnet. Då kan hästen inte gå den vägen, och dess makt är bruten.

Bäckahästen har direkta motsvarigheter i bland annat irländsk folktro (kelpie), där flera sorters vita hästar kan erbjuda fantastiska tjänster för den som kan behärska dem men som ofelbart drar ner olyckliga ryttare i drunkningsdöden.

Bäckhästen levde i bäckar och åar. Den vilseledde hästar och deras ryttare ner i bäckerna där den dränkte dem. Bäckhästen beskrivs som en stor och vacker häst.

 

 

• Om Malin »

           • I media »

 

 

  Vi erbjuder:

 

 • Försäljning av hästsportartiklar »

 

 

• Inackordering »

 

 

• Sadeltillpassning » 

 

 

• Uthyrning av finka »

 

 

 

• Bed and box»

 

 

 

• Ridturer »

 

 

• Körturer »

 

 

• ID kontroll »

 

 

• Chipmärkning»

 

 

• Mätintyg»

 

 

 

 • Träningar»